Stránka:hlasatel-45-2.djvu/5

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


— 20— vysokoškoslké. Za spoltp; ácc s prof. Hromádkou a Rádlem řídil hleo„anc.rev(1 Jeho lesní jméno bylo Sůva, pod která u pani do Vatry. Do Nár. % vobozcní pc ? značkou —i nebo M_K. Na jaře 19 27 by prvníu lc-ls: veřejná beseda v Lo„;„teu, Frogu bv' hrací nás všech, ale „cíůílg jsme, že onázku únavního us pěcnů či nou spěchu l;ž“ 1a%;drech Sůvových. Večer dopadl d3„;3,i odezva ve veže jno; tí r ij ;ná v a,“*n“'d byla nad o;;kavnnl,„_a Sůva byl ; +oho týden nemocen. Kdo mn' Jč;;“/ anglick.skautskěho hndw tí “o'“nyl, "l.govn ám—lj jej k Bílé Líš“%

. j V0inu he g-;v;ov1 Sůva byl však ne

poc *knš v;é,1rotož c měl větší ro ;hled ; U.pln njÍ ev : =/;„ově. Jako dele át YMC' 0;L31 s; „„ * zd;ch daleko za runioc repuřl k; „ _ mimo jiné mládež Spoje— nýcn siátů L rR. Kdo jej veřejně slyšel potvrdí,žo bu le vzácný člověk,nad3ný schopnos“' pf;,ílat,vidět,srovnávat. Byl,;ak ry ííkáno,“člověk vidoucích oči". Válka zastihla Sůva v plné ilegální činnosti.Bylo ho jako kdysi znát na všech stranácn,Už v jcho povaze byl zvláštní rys že rozsěval novehndny neklid. Informoval nabádal,radi l pomáhal Četné ;; ukromé kroů žky po Masarykovekém způsobu plnily své poslání.Bylo skoro nemyslitelné, abv jelm činnost zůsta & skrytu.Snad se vám dosta ly do rukou detektí.vky,v nichž n3 druhé straně byly zprávy ze světa, zatím co obál— ka začínala napínavým příběhem. Úřady maru ně pátraly. Až koncem února 1940 gestapo odvádí Sůva do vězení. Je rok 1945. Kus života & utrpení'mczi tím. Dachau! Duchem nezlomon,doufajíoí pí— še rodině dojemné listy.Patří chlapcům, myslí na vánoce,píše "vánoční traktát“ o ; četbě & knížkách. To bylo asi loni. .