Stránka:fletcher 1925.djvu/36

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Uposlechl ji; avšak zapomněl si je navléci, když tráva vyschla a přišel domů z% rozedře- nýma, bolavýma nohama s mokasiny stále za pasem. »Avšak tyto jeho zvláštnosti nebudily již smích, iako když Is-i-buz-zhi byl chlapcem, neboť jako muž, jsa šlechetný a statečný, byl všemi milován. Děcko, jež se kochalo zkazka- mi o starých recích, dovedio v mužném věku následovati jejich statečných skutků. A tak kdykoli nebezpečí přikvapilo na kmen, jeho Jidé se k němu utíkali o pomoc; a nikdy jich věru nezklamal.«  Píseň, kterou zde uvádím, je jednou tako- vou žádostí jeho lidu o pomoc. Nastal poplach a lid volal na Iš-i-buz-zhiho sedícího ve svém stanu: »Nepřítel přichází a volá tě, Ó Iš-i-buz- zhi.«