Stránka:fletcher 1925.djvu/35

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


»Spatřiv nepřítele, odhodil luk a ozbrojiv se jen kyjem, vyrazil neočekávaně na prvního muže, napadl ho a zabil. A když válečná vý- prava došla na místo, spatřila s úžasem, co byl vykonal — jedinou ranou zabil náčelníka nepřátel a rozehnal jeho válečníky. Když se výprava Omahů vrátila do osa- dy, hlasatel podle obyčeje oznamoval stateč- ný skutek Iš-i-buz-zhiho. Jeho stará matka, sedíc před stanem, uslyšela jeho slova i za- volala na svého muže: »Co to slyším? Vyjdi ven a podívej se, co to volá.«  To se jen tak vysmívají našemu chlapci,< řek] stařec s bolestí v hlasu. Hlasatel zavolal opět a stařec vstal a vyšel ze stanu. A tu zvěděl, že jeho syn sám jednou rukou porazil nepřítele. A Iš-i-buz-zhi se zno- vu a znovu účastnil válečných výprav a vždy- cky prvý udeřil na nepřítele a rozehnal ho svým kyjem. »Mnoho zkazek se o něm vypráví. Neboť měl rád žert a často byl velmi roztržit. Vy- práví se, že jeho žena uměla velmi pěkně vy- šívat a krášlila mokasiny jemnými ostny je- žury; i mrzelo ji, když si je navlékal a vy- cházel v nich do ranní rosy na lov. A tak jej kárala za jeho roztržitost. »Když je tráva mokrá,« řekla mu, »nos mo- kasiny za pasem.«  32