Stránka:fletcher 1925.djvu/32

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


»Jednoho dne, když Iš-i-buz-zhi vyrostl v dospělého muže, slvšel, jak několik váleční- ků rozpráví o plánech, jak by se vypravili proti nepříteli kmene. I rozhodl se jíti s nimi. Neříka! však ničeho, pozoruje muže z povzdá- lečí. Té noci se odkradl a sledoval stezku vá- lečníků. Z rána jeden ze služebníků válečné výpravy jeji spatřil a oznámil to náčelníku, jenž rozkázal, aby ho k němu dovedli. Když muži spatřili, že to je Iš-i-buz-zhi, dělali sí z něho šprýmy, dotazujíce se jej, proč za nimi přišel, on, jenž stál pouze o společnost sta- rých žen; avšak náčelník pokáral válečníky, přijal mladíka vlídně a vida, že není dosta- tečně opatřen oděvem, vybídl ostatní, aby mu nějaký přenechali ze svých zásob. Uposlechii a současně proň zrobili luk z jasanového dře- va a dali mu několik šípu. »Po několikadenní cestě válečná výprava se přiblížila nepříteli. Zvěd vvpátral jeho tábor a oznamoval. že spatřil jednoho z mužů. Válečníci se ihned připravili k boji, namalo- vavše se válečnými barvami a zbavivše se zbytečných šatů, svěřili je Iš-i-buz-zhiovi, aby je hlídal. Avšak mladý muž měl svůj plán, i předstoupil před náčelníka žádaje ho. aby mu dovolil jít se podívat na nepřítele. Náčel- ník svolil, připomenuv mu, aby nepřítele zby- tečně nevaroval a Iš-i-buz-zhi se vydal na cestu. 20