Stránka:vatra-28-2.djvu/3

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


E.THOMPSON SETON LIZE ČS. WOODCRAFTERŮ

Mnoho pozdravů! Váš dopis ze dne 5. listopadu obdržel jsem právě, navrátiv se z Kanady.

Jsem velmi rád, že se dovídám, že všichni woodcrafteři v Československu se spojili v jednu organisaci.

Chovám jako poklad skříňku, kterou jste mi před lety poslali, a každý dopis, který jsem dostal od Vás a od Vašich členů, jest nyní uložen v ní na čestném místě v mé pracovně.

Posílám Vám knížečku, jež podává zprávu o idei woodcraftu a historii prvého kmene, který jsem založil před 26 lety. Doufám, že obé bude Vám k prospěchu.

Srdečně Vám gratuluji a přeji vše dobré a jsem upřímně Váš

Ernest Thompson Seton (v.r.)

STUDIUM PŘÍRODY V MĚSÍCI HLADU

Hledej si do své sbírky a své laboratoře zámotky a kukly hmyzu. Najdou se pod kameny, v rozsedlinách skal a jeskyních, pod kůrou a ve dřevě, na větvičkách stromů, v starých plotech a zdech. Zařiď si doma malou volieru pro hmyz. Lépe je mít řadu menších klícek než málo velkých. Stačí bedna, stěny se 3 stran vyřízneme až ke krajům a nahradíme organtinem nebo drátěnou síťkou (zelené): z víka udělavše dvířka dobře se zavírající. Tam uložíme zámotky, případně larvy a do deníku zapíšeme si všecky změny, které se s nimi budou díti během jara a léta. Dospělý hmyz pustíme ven.

Je možno použíti této příležitosti také k zajímavým pokusům o vlivu tepla, světla, různých par atd. na zbarvení na př. křídel motýlích.

Kdo si volieru pro hmyz teď ještě v zimě pořídí a obsadí, bude moci býti svědkem velikých zázraků v přírodě — proměny hmyzu.

K tomu ale doporučuji: Studovat Fabreovo dílo „Souvenirs entomologiques".

Woowotanna