Stránka:vatra-28-2.djvu/4

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


WAKAN

Co je Wakan? — E. T. Seton, Velký Náčelník „Indiánských Chlapců“ v Americe, o tom praví: „Chcete-li být pravými Indiány, seberte všechno jídlo, které vám zbude — chléb, maso a vůbec všecko — a klaďte to denně na nějaké vyvýšené místo v přírodě. Indiáni k tomu užívají skály — nazývajíce ji wakan, což znamená „kouzlo“. Oni si představují, že potěší tím dobré duchy. Ale ve skutečnosti přijdou ptáci a veverky a odnesou si drobty. Indián je spokojen, jen když se drobty ztrácí, a když mu namítnete, že duchové si potravu neodnesou, nýbrž, že to jsou ptáci, řekne: „To nevadí. Ptáci by tak nemohli dělat, kdyby si toho dobří duchové nepřáli; možná že ptáci přinášejí tu potravu duchům.“

Jsou velmi dobře známá krmítka pro ptáky, která již stavějí i do sadů. Často jsou hodně nevkusná a nikdo je nenavštěvuje. Nezdá se vám, že wakan — skalka nevysoká a nahoře plochá — by byl, byl-li by dokonce mechem porostlý, nejen skvostnou a trvalou ozdobou vaší zahrady, ale také místem, kde by se scházeti mohli — zejména v noci — také jiná zvířata než ptáci? Zapomínáme stále na naše čtvernožce. Je jich sice málo, ale ti, co tu jsou, kuny, lasičky, tchoři, plchové blízko lidských osad, veverky, králíci, lišky v místech odlehlejších zaslouží naší pozornosti. Když je vánice sněhová nebo když mrazí, jak jim asi je? A když nemají celé dny co jíst ani co pít, proč člověk, který se hlásí k náboženství lásky, nepřichází, aby je nasytil?

Wakan bude pro všechny. Kromě ptáků přijdou i tito. Naleznete pak na sněhu stezky, jak se k němu ubírali čtvernožci. Budete šťastni, že jste vykonali dobrý čin.

Což kdybyste pak wakan vymalovali jako to dělali Indiáni? Pak by vám byl teprve milý a viděli byste, že jste do přírody vřadili něco ze své vlastní krásy. Měli byste radost, že si tak dobře rozumíte s přírodou, neboť ona sama je vždycky krásná.

Jednoho se bojím vždy, kdykoli o krmítkách mluvím. Krmením stávají se zvířata důvěřivějšími, a pak přijde člověk s puškou a zastřelí je. Abych já, když jim ukazuji svou lásku, nepřivodil jim bezděčně jejich smrt. Wakan čtvernožců snadno mohl by se stát léčkou pytláků. A tak vidíte: dříve než toto milosrdenství by mělo přijíti, měl by vydán být zákaz chodit s puškou do polí a do lesa, střílet zvěř. Neboť to se mi zdá, že je nejčernější příznak dneška.

Miloš Seifert.