Stránka:vatra-25-1.djvu/21

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


, sportovni dům L E s A |. 0 " protl Novákcvi' snursxou význam A vÝs srp! 01 nejlevněil dodá PRAHA II., “Vodičkóva ulice. Skauti nakoupí svou obuv vššho druh-h Spec. boty„ Skaut“ _' * v n'eilepšim provedení a za levné ceny u firmy * ' E )( A K T neřgazíszzazkf “* * PŘAI—IA II., Jindřišská ulice č. 17 SM vvv-"r 5m; - „. Nákladem Nové Svobody právě vyšlo: 8. a B Webbovi: . “ , _ Pokrokovi učitelé a lidé čtou . NOVOÚ ŠVOBODU list socialistické inteligence.- Viz přiložený leták, který dopo— = / “ ručujeme Vaši pozornosti., —„ Úpadek kapitalistické oivilisaóe. ] Přel. K. Stivínová, předmluvu napsal-.) Macek. Cena Kč 19'——-. , A ' Objednejte do kmendvýčk knihoven. . . v „ , ) ! „Š. ,. . _ „. ' „ PRAHA žlž/(ov „_ , A * > __ . Lipanskavz;