Stránka:vatra-25-1.djvu/22

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Průvodce čs. Kompasu jsou nepostradatelné příručky turistů a junáků Dosud vyšlo: 1. Praha Kč 25' — ll. Okolí pražské v“ tisku 111. Lázně Poděbrady „ 15'— IV. Kutná Hora „ „ 4'- V. Rokycansko a Zbírožsko „ 12'—— Vl. Šumava „ 30'—' Mimo sbírku : Sumava. Popis značených cest, seznam nocleháren, návrhy tur atd. Kč 8“— Doporučujeme vřele vaší pozornosti. Na skladě u všech knihkupců nebo přímo u E:. Kompusu míchou, Plzeňská c. 79. Zde odstřihněle & pošlete jako tiskopis za 20 hal. , - Náš Kmen (družina, stráž) předplatí letos _„__ výt., bude odbírat*) „„ výt.; chci, chceme __.- výt. na propagaci; peníze posíláme zároveň, pošleme složenkou — pošlete dobírkou. Pošlete Vatru na ukázku na tyto adresy: Pošlete mi l., 11., III. ročník Vatry — výt. Budu odbírat výt. knihovničky „Lesní Moudrostí.' Zřetelný podpis :—_„_- Datum :__—__—_ Adresa:

  • ) Nehodící se škrtněte.