Stránka:vatra-25-1.djvu/19

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


nebo přeškrtne-li 7, musí smazat všechny číslice & začít znovu. Připsat možno jednak z kostek jednotlivých a potom součty: padne-li na př. poprvé : možno zapsat: 1, 2, 5, 4 (1 r3), 5 (2 %$), 6 (1+2fr 5). Hráči se domlouvají posunčinou, mnoho smíchu. 59. Šach. Nezapomínejte na královskou hru v šachy, v každém kmeni je jistě- jeden šachista,jsou dobré příručky (na př.: Důras & Zmatltk); uspořádejte šachové turnaje. 60. Hádání podle hudby. Bobr jde ven. Sovy & Bobři se uradí na nějakém úkolu (na př. aby zatahal Sofokta za ucho, aby rozepjal knoflíky Sůvičce a pod.). Když Bobr přijde, Volnoběžka hraje na housle, silněji, bllžj-li se— svému úkolu, slaběji vzdaluje-li se. Ohromnné napětí. Potom smích. Rev & tleskání, „padne-li“ na to. V místnosti, ve stanu za deště se dají hrát z veletuctu her tato čísla: 1. _ 12, 30. (z paměti), 49 — 60. <" Myslící ruka: Práce z kaštanů & žaludů. PRÁCE z HLÍNY. Při modelování z hlíny je důležitý výběr námětů; takový pěkný výběr, se- stavený pro chlapce 11 - 12 leté, se zřetelem k školní látce, podává p. učitel V. Konvička z Rosic v 1. čísle čas. „Komenského“. Litujeme, že nemáme místa na otištění celého jeho článku, vyjímáme alespoň věci hlavní. Chlapci rosičtí užívají k modelování zelenožluté slinovice, která se táhne a neláme; každý si ji rozdělá sám doma vodou. Modelují prsty, někdy si pomáhají kolíčky. Výrobků nebarví (to pomáhá jistě výtvarnému cítění). ]ejich práce na stálé školské výstavě brněnské se těšily velké pozornosti. V prvních dvou měsících pracuji ted' asi podle tohoto plánu: Pro měsíc padajícího listí: Dějepis: Doba kamenná. (Větve, jichž v pravěku se užívalo jako zbraní a nástrojů, nástroje z kostí, z pazourku, luk, kyj, chatrč pračlověka a různé výjevy na př.: Na lovu, zápas s medvědem, lov na mamuta, rozrývání půdy, na rožni.) Při takových obsáhlých námětech, kde není možno. aby každý žák modeloval všechno, a kde není možno, aby přece všecko se vyčerpalo, dělím třídu. Dohodnu se s hochy, co kdo bude pracovat, a tak na př. v našem případě několik íich pracuje zbraně z pazourku, jiní z kostí, jiní lov na mamuta, skupina dělá chatrč a pod. Doba bronzová (bronzový meč, nůž, náramky & spirály z bronzu, kadluhy na slévání bronzových věcí, hrob skrčence). O Čechovi (popelnice starých Čechů,postava praotce Cecha, pohanští bůžci).. Zasedání stařešiny. (Za kamenným stolcem pod starou lipou slovanskou sedí v kruhu starešina, radí se. Po stranách stojí staroslovanští bůžci. Námět tento pracovali hoši ve skupinách po několika. Tak na př. „stařešina“ na, stálé šk. výstavě v Brně je prací jedné skupiny asi za hodinu. 15