Stránka:vatra-25-1.djvu/18

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Sůva : 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. VELETUCET HER. Při tom jednu věc bych chtěl podškrfnout, aby učitelstvo přemýšlela o hře dorůstající mládeže a jeji zábavě. — Masaryk. Tucet her v místnosti pro deštivé počasí:; O prstýnek. Chlapci v kruhu těsně vedle sebe posunují prstýnek po mo- touzu tak, aby ho prostřední, hlídač, neviděl; všichni se snaží hlídače mýlit pohyby „na prázdno“; na koho ukáže, musí zdvihnout ruce, byl-li chycen „pravý“, vystřídá hlídače. O peška pod koleny. Podobná hře o prstýnek: hráči v kruhu těsně na sobě podávají si pod koleny peška, střevíc, čepici & pod.; nesmí se po» dávat zadem; jako při hře o prstýnek prostřední je maten nepravými po- hyby. ]e-li hlídač obrácen jinam, můžeš ho upozornit, že's měl peška, tím, že ho peškem udeřiš (zlehka); jsi-li však při tom přistižen, vystřídáš ho. Vandrovníci (na řemeslníky) je pěkná a známá hra, nezapomínejte na ni, vynalézejte řemesla, jež se dají těžko hádat: pyrotechnik, ohňostrůjce, holubář, agent pojištovny, kamelot, stokař a p. Novinové štafeta. Dvě družstva jako při am. hrách; hráči mají přejít klubovnu & vrátit se ke svému družstvu tak, že kladou dva papíry jeden vedle druhého & přestupují na ně; vítězí rychlejší družstvo. Chad gadya. Hra podobná červenému panáčka; na konec se říká „Anděl smrti přišel a zahubil řezníka, jenž zabil vola, jenž vypil vodu jež uhasila oheň, jenž spálil hůl, jež uhodila psa, jenž kousnul kočku, jež pozřela kůzlátko, jež otec můj koupil za dva zuzimy. Chad Gadyal Chad Gadya! Kvarteta. Hraje 6—8 hráčů, ne více; zpočátku nejlépe 4—5. Kvarteto jsou čtyři tuhé lístky, na nichž jsou pod sebou napsány čtyři k sobě pa- třící věci, na př. čtyři řeky, čtyři slavní básníci, malíři, woodcrafteři, čtyři hory, ptáci a p., asi takto: Cerný Vlk Balů ]anošík Jánoš Balů ]anošík ]ánoš Černý vlk ]anošik J_ánoš Černý Vlk Balů ]ánoš Cerný Vlk Balů ]anošík Když se rozdají „karty“ (jejích urobení je vlastně zajímavá hra sama o sobě), hádají hráči, který lístek z kvarteta kdo má — všichni se snaží své kvarteto si doplnit; úplná kvarteta se odkládají, vítězí ten, kdo má kvartet nejvíc. P'ojmová. Na papírek napíšeš osm, deset nebo i víc slov (viz vedlejší obrazec). Ukol chlapcův je rychle utvořit vždy ze dvou slov větu. Kombinuj: 1. 1—2, 3 — 4, 5—6 atd.; ll. 1—3, 2— 4, 3—5, 4—6 atd.; lll. 1—4, 2—3, 3—6, 4—5 atd. Na př.: l. Z řeky se dobývá písek; pod dubem je stůl; důmje z ci- hel; tužkou kreslíme obrázek; slunce pomáhá květině. ll. V řece plave stůl; na stole je cihla atd Stanov za správný (rychlý) výkonjeden bod, celkem bodů 15 & proved'se všemijeho zkoušku_ Slovnířetězec. První hráč. jmenuje jakoukoli věc; druhý jmenuje věc, zacmajtct hláskou, kterou končí věc první atd; na př.; trn, nýtek, kapr, rorejs, sůva, amerikán atd. Hadač přírody. Vatra roč. II., . řeka — 2. písek . stůl — 4. dub . cihla — 6. dům . tužka — 8. obrázek . slunce —10. květina DNIMLAH . Němý žid. Libovolný počet hráčů. Urobte si ze dřeva, z kaštanů a pod. 3 kostky a na každou stranu vyryjte 1—6 teček. Hráči si sesednou do kruhu kolem papíru, na němž uprostřed v kolečku leží malá tužka nebo krída; vrhnou kostky; padne-li někomu je d n &, vezme křídu, napíše si 1. Od tvé, chvíle až do konce hry (hraje se do čísla 13) musí hráč mlčet; nedari-li se mu hra & odlehčí si, nebo položí-li jinam křídu než doprostřed, 14