Stránka:vatra-23-3.djvu/2

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Odběratele Vatry, pokud nezaslali nám dosud předplatné Kč 10.—, žádáme zdvořile, aby jej poukázali složenkou, kterou k tomuto číslu přikládáme.

Toto číslo vydáno bylo v dubnu 1924 a prodává se po Kč 2.50.

Poslání „Vatry“ nebylo ještě všemi junáky porozuměno. „Vatra“ chce vysvětlovat a prohlubovat Lesní Moudrost a současně chce být návodem k životu junáka L. M. Proto je často kalendářem prací a pozorování. Volal jsem o součinnost junáky naše a došly mne četné odezvy. Ale v jakém smyslu? Většinou mladické literární pokusy, často pouhá hra slov, proti čemuž my tak rozhodně se obracíme, ale málo dokumentů opravdové práce, o které jsem žádal. Chceme věděti, jak kde která družina a jednotlivec si co vyrobil, co pozoroval, kolik získal orlích per a třeba i též, čím duše jeho stůně, abychom pomohli mu hledati Cestu. Ale jen ne šablonovité napodobování školních úloh. Chceme život a život jiný, než žijí obyčejně lidé. A k němu nedojdete než úsilovným studiem a prací, pozorováním na vlastní oči, robením vlastní rukou a vlastním přemýšlením. V dnešním čísle chceme na vás, abyste se na příklad pustili do studia ptačí řeči a dali nám zprávu o svých výzkumech, abyste nám napsali, kolik jste postavili budek, kde a pro jaké ptáky, kolik jste vysázeli stromů. Když každá družina měsíčně nám ohlásí takovou činnost, pak teprve budu věřit, že žijeme.

Z náčelnictva Ligy Lesní Moudrosti.

Vydán byl Hlasatel č. 1. roku 13 LLM. Dostali jste jej všichni?

Máte již všichni titulní listy „Vatry“, I. ročník s cenným indexem? Hlaste se o ně v administraci (zdarma).

Rozesíláme nové statistické archy, které nikdo neopomeňte do 1. května vyplniti.

Nezapomeňte zasílati měsíčně zprávy o činnosti svých družin.

Sháníte inserty pro „Vatru“?

Chystáme velký vůdcovský tábor na počátku prázdnin, kde by, každý vůdce a starší junák měl příležitost seznámiti se s bohatým obsahem výchovy Lesní moudrosti a mohl zdatně pak pracovati doma jako vůdce a propagátor. Tábor bude uprostřed Čech (místo oznámíme hlasatelem později). Moravané, pokud nebudou se moci súčastniti tábora v Čechách, uspořádají si svůj vlastní tábor někde na Moravě, jejž povede někdo z náčelnictva Ligy týmž programem.

Dne 5. července sraz v tábořišti. Večer beseda na uvítání a vzpomínka na Mistra Jana Husa.

6. a 7. července sněm LLM.

8.–20. července táborový výcvik a škola v lese. Povinen je súčastniti se každý junák věku jinošského (od 14 let). ..text continues