Stránka:vatra-23-3.djvu/23

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 2

… Mladší 14 let budou ovšem také vítáni do tábora. Oznamte nám nejdéle do 15. května, kteří se súčastníte. Myslete již teď na dovolenou na oněch 14 dní. Tábor bude pak dle přání prodloužen a vybudován co stálý tábor na celé léto pro ty, kdož aspoň na neděle budou moci přijíti.

Připravujte se již nyní na Sněm i tábor, v lehké atletice, tancích, hrách, vypravováních, přírodních pozorováních, písních a hudbě, výtvarném umění, abyste jednak na sněmu mohli vystupovati, jednak „školy“ se súčastnili s úspěchem. Oznamte nám do 15. května, co kdo umí a co ukáže na sněmu a čeho by mohl být učitelem svým bratrům junákům! Připravujte se na své tabú, zasvěcovacími zkouškami na přijetí za junáka, zkouškami stupňů na bojovníky, zkouškami odbornými na odbory woodcraftu! A pište nám do 15. května, kdo bude chtít býti uznán na sněmě junákem, bojovníkem, znalcem toho a toho.

Na letošním výročním sněmě budou náčelnictvem přezkoušena a oficielně uznána všechna orlí péra, jež dosud vůbec byla udělena. Hlaste je už teď jednateli řádně vymezena a doložena svědky!

Všechny dotazy odpoví jednatel!

Ke zprávám v různých časopisech, jakoby Vatra vydáváním společného časopisu Federace čsl. skautů „Průkopník“ měla zaniknouti, konstatujeme, že Vatra Lesní Moudrosti vycházeti bude i nadále a sice ve lhůtách čtvrtletních, jakožto jediný čsl. časopis junácký, hájící program Setonova a Hargraveova woodcraftu. Pak-li nám naši junáci širší účastí a větším zájmem pomohou, vydávati budeme Vatru příštím rokem ve lhůtách měsíčních.

Vůdce.

Myšlenky naše budou jistě přijaty, hlavně mezi mládeží.

Jde o to, budou-li dobře uplatněny.

Celé hnutí volá po dobrých vůdcích, v nich je jeho budoucnost.

Ideálními vůdci budou ti hoši, kteří projdou různými stupni primitivní výchovy Lesní Moudrosti.

Až dospějí v mužství, chopí se tito hoši svého díla bez váhání a bez obav dnešních civilisovaných lidí.

Hoch, který už jako chlapec stal se členem kmene, bude nejschopnějším takovým mužem.

Je ovšem důležito, aby takový muž byl trochu nadšencem – fanatikem v pravém slova smyslu.

„Když nauky a myšlenky měly splynouti s událostmi a vlivy světa, dosáhly toho jen tehdy, užívaly-li forem a prostředků fanatiků“. (Francois Guizot „Histoire de la civilisation en Europe“.)

Budoucí vůdce musí býti, jak tomu chce slovník:

fanatikem, nadšencem,

..text continues