Stránka:kz-69.djvu/28

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


o _ L5 _ se stali pány sobe samých, dívajícc sc životu v tvář, Tfipravcni činně se zúčzstniti vsech úkolů v lidské společnosti, těuíce se z xlždé zkoušky jež na nás pří— jdu, abychom byli pány silných srdcí v důstojném chré- mu těla. Zálosictví v tomto smyslu jo také dogonalou ro— „kxc?cí ve smyslu známého učení o uKtivním odpočinku tím, že vede Člověka do prostřgdí jiného než v jakém , obvykle Žije & zejmcnf tím, že ho nutí K činnostem & zážitkům neobvyklým. Lisírsc tím od jiných zyřsotů trávení volného času, a to i od nřktcrých zpřsobů po— bytu v přírodě. chnou z pot.ob organismu je i ta— ková činnost, která zatěžuje funkce, jež se během dlouhých věků vyvinuly, & Které třebas dnes do znač— né míry nahrazuje technika. Zálesíctví & tábornictví je sxutečným znovutvořením těch lidckých sil, které běžnym způsobem života moderního člověka a nejen jeho zakrňují. Přispívá k rozv0ji lidských vztahů bez přetvářky & k rozvoji citu, k poznávání ziklrdních hodnot a k účtě k pravidlím života ZdTPVéhO & mrav— » , „v , ,v, , , .. _„ neho & tim utastnoho. Jel spravnemu postOji k priro— ! Q.- (" o ochraně přírody jako cclku i jednotlivých jejich č“ v ( stí zásadně při VoCCh vztrzích, které člověk k pří— rodě má. stary Indián, postava je;né za šetonových knih, řekl : "Přišla nová, Silná věc, ktgré říkají obchod, a ta pohltí všechno krásné a nakonec lidi

“' " V „ v . . Samy. Podobne dnes kladou vedel otazku, zda lidstvo v V '" .. a . . . vv; V Drez1je stji ClVlllZaCl. Vorime, ze ano, nebot