Stránka:kz-69.djvu/29

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


s 26 : oudrOSt byla cestou, kterou se naši praotcové & m přesĚáVajíce bjt barbary, f je to cest., kterí vyšší íormě z chrání lidstvo." Věda již tuto formu lesní moudrosti n stoupilf, i když Jí t'k ne— Je třeba, abychom cestu lesní moudrosti pííjali ojí i v našem obyčejném životě, a snažili se uchovvt y volné prírody pro zdf? Tvý vývoj nPŠíich pííutích aci. Proto je jednou z hl:vnícl SOCÍÉŠSLÍ.1CSHÍ mou— i ochrant přírody. šrávě tento pootoj k ;Ýírodě pro Bt lesní moudrosti tak Ch“rquUTlgthLJ, ji v;dy odlí—

od činnosti mnoha Jinjch návštěvníků přírody orga—_

ených i neorganizovanych. Nebyl by vudkrafterom ten, v tento postoj neměl. Pobyt 5 přác Leli v přírodě, mnohdy za obtížnjch & no- mných okolností, při kterém si vše put ohně Z?ji ču— vlastní činností, je velmi významný toké z hledisna isobováni jednotlivce pro život v kolektivu. Táboře— na rozdíl od jiných her — sc značně podobá ostftnimu u v tom, že situoce, do ktorých člověka a kolektiv ii; jsou obdobou SítUPCÍ vo všedním životě. V přiro- V nich všfk dobré i Špatné Vl"5tnosti jednotlivce šjí Projeví & kolektiv na nf ? agujo bez ms řadně. íboření Podle _ásed lesní moudrosti ovlivnuje vývoj blivce i Skupiny a stává se Šlolou poměru člověka věku_ .EaNÍ MOUDRO »? Ted „ „, en v nikaJlCí v*chov9tol poz drl Setona, abl mu Jedn' . _ „ v » e Větě co Je vuďkrnft. Seton mu :odpovedel: