Stránka:kz-69.djvu/26

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


..23- po přistoupení bratří ze Slovenska vzniká název ČS.OBEC JUNÁCKÁ, FSOHLAVCI - HORNÍ CHLAPCI v r. 1921 & následu— jícího roku LIGA LESNÍ MOUDROSTI. v dalším vývoji se hnu— ti ustálilo v samostatnou LIGU ČESKOSLOVENSKÝCH WOODCRAF— TEEB a Šlo vlastní vývojovou cestou, plně respaktujic práci svého zakladatele & světového náčelníka Ernesta Thompstona Setona, který v r. 1930 přijal čestné náčel— níotví Lčsw. Liga Československých woodorefterů částečně žíla ještě v ilegální činnosti některých kmenů i za poslední války a po válce ve spolupráci s některými dalšími orga— nizacemi začala před svým splynutím s Československým svazem mládeže zdárně rozvíjet. Po delší přestávce dnes rozvíjí opět svou veřejnou činnost v ĚŠŠĚŠ_ĚÉĚ9ÉÉŽŠĚÉ_ĚĚĚÉ ve formě klubů lesní moudrosti, které začínají žít samostatným životem podle kmenového zřízení, jak kdysi navrhl E.T.Seton. CÍLE HNUTÍ. Základní ideu vyjádřil Seton. Toto jest z jeho slov Viděl jsem člověka dokonalého lidství, bytost tělesně Zdatnou, člověka žijícího v přírodě, otužilého v zápase 56 živly, jemuž voda, vítr a slunce dávají síly, člověka Prostého života, moudrého cestami přírody, bystrého v radě, důstojného, zdvořilého, uctivého ke každému, člověka, jehož život je čistý, krásný, plodný, hrdinný