Stránka:kz-69.djvu/25

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


- 22 _ dého muže byla v podstatě duchovní & sociální.Jeho mírou úspěchu ble= "kolik služby jsem prokázal svému lidu". 6/ Byl Všlkým protestem proti sobectví. Pod rozmanitými libozvučnými jmény se vyhlašuje USMCkOj*VániCSObniCh žádosti za ochranu proti „netečnosti. Dokázal, že to není nutnč,naopak Školidvé,a že to vedlo ke zločinům. Mnohé z dobrých vlastnosti rudého muže nejdeme téměř u všech ná— rodů a je samozřejmé, že i u nás můžeme čerpat také z bohatství hie— torie & kultury naseho lidu, jak od počátku propagoval zastánce hnu— ti lesní moudrosti a jeho šiřitel v Čechách Mi10» Seifert. Je vašk pozoruhodné, & zejména mladí lidé to dobře vystihuji,jak harmonicky splývají dobré vlastnosti Indiánů & volným životem v přírodě a jak výborně se osvědčují jako vzor pro mladé tdborniky. Proto se také lesní moudrosti tak rychle rozšířilo do různých organizací mládeže a z téhož důvodu již v roce 1906 spoluprtcuje se Setonem zakladatel skautingu generál Baden—rowell,který v mnohém navazuje na Setonovy Wšlenky & přebírá některé z nich.I mnohé jiné organizace leccos )řijaly —a jak i dnes můžeme pozorovat, stále přijímají - ze Sete? ova hnuti lesní moudrosti. Vykonaly tím skvělé dilo, jak oceňuje Ém Seton, jehož jediným přáním by bylo, aby si vzaly z vudkraftu ršeChn0._Seton se stal náčelníkem amerických skautů a měl zprvu v myslu Spojit obě hnutí v jedno, když vSak poznal odlišnost, věnoval © od roku l916 výhradně nově ustavené WOORDCRAFT LEAGUE OF AMERICA. Sgtonovo hnutí se rozšířilo po celém světě a hluboké kořeny za— “stilo v ČeSkoslovensku. Základy dal Miloš Seifert /1es7-1941/, “VŽ v roce 1912 založil DĚTI ŽIVĚNY. Myšlenka vudkraftu il“ . ,. lla & v r. 1915 vznikla OBEC RSOHLAVCB. Hnutí se dále vyV1Jelo