Stránka:kz-46.djvu/30

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 29

stopy považuje u něho za vykonané a udělí mu ty, které postihují jeho nedostatky, kde bude musit ukázat, že je opravdu hoden být počítán k vudkrafterským hrdinům. Stezka je skončena, až uzná náčelník s kmenovou radou za dobré.

POCTY A HODNOSTI

Pocty a hodnosti, které Seton v kmenovém zřízení zavedl, nejsou odměnou za vykonané činy, ale uznáním těchto činů. Člověk nalézá ve svých činech vnitřní uspokojení, ale přes to potřebuje spravedlivého uznání. Proto jsou zavedeny tyto pocty a hodnosti za různé činy, obsažené v „Knize orlích per“.

HODNOSTI BRATRSTVA MALÝCH

Stopař. Tohoto stupně může dosáhnouti hoch, který není starší dvanácti let a získal 4 pocty, jež nemusí být rozděleny podle světel.

Lovec. Lovcem se může nazývati ten, který nedosáhl dvanácti let a získal 8 poct, jež nemusí být rozděleny podle světel.

Hodnosti bratrstva malých uděluje náčelník kmene nebo rodu. Strážím je uděluje výbor pro pocty.

HODNOSTI BRATRSTVA VELKÝCH

O udělení hodnosti rozhoduje Výbor pro pocty, když před tím náčelník kmene pro někoho hodnost žádal. Sám pro sebe si nikdo hodnosti žádat nemůže. Všechny tyto hodnosti se udělují na sněmu slavnostně podle kmenových zvyklostí. Všechny hodnosti se získávají postupně za sebou, takže např. hodnost Bojovníka může získat jen ten, kdo již má hodnost Junáka.

1. Junák. Je to člověk, který nalezl cestu vudkraftu. Junáka dostane ten, kdo získal z každého světla tři ..text continues