Stránka:kz-46.djvu/31

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 30

pocty a je alespoň 1 rok členem Ligy a je 14 stár.

2. Bojovník (Sagamor). Bojovníkem se stane ten, kdo je starší 16 let, získal z každého světla 6 poct a 2 mistrovství.

Velký bojovník. 6 velkých poct z každého světla a 2 mistrovství, jako u bojovníka.

3. Orlí Bojovník. 36 poct a tři mistrovství.

Velký Orlí Bojovník. 36 velkých poct a uvedená mistrovství u Orlího Bojovníka.

4. Sachem. 48 poct z každého světla, 12 z každého světla a 4 mistrovství.

Velký Sachem. 48 velkých poct, 12 z každého světla a mistrovství uvedená u Sachema.

5. Orlí sachem. 72 poct, 18 z každého světla, a 5 mistrovství.

Velký Orlí Sachem. 72 velkých poct, 18 z každého světla, a 5 mistrovství.

6. Sachem Ipawa. 100 poct, 25 z každého světla a 6 mistrovství.

Velký Sachem Ipawa. 100 velkých poct, 25 z každého světla a 6 mistrovství.

7. Orlí Sachem Ipawa. 200 poct, 50 z každého světla a 10 mistrovství.

Velký Orlí Sachem Ipawa. 200 velkých poct a 10 mistrovství.

Táborové pocty

Na táborech uděluje táborová rada vždy na období jednoho týdne:

Poctu dobrého vudkraftera (v táboře).

Poctu čistoty.

LESNÍ JMÉNA A PŘEZDÍVKY

V kmenovém životě, hlavě na táborech a v přírodě užíváme místo jmen občanských jména lesní. Nový člen, který přichází do vudkrafterského hnutí, bývá obyčejně přijat po třech až šesti měsících, tedy po době, kdy ho jeho přátelé mohli poněkud poznat. Podle některé význačnější vlastnosti, záliby nebo nějaké příhody dostává pak přezdívku, jako např. Zrzek, Datel, Bobr, Sova, Pirát, Grizzly, Lesan, Kim, Kazan, ..text continues