Stránka:kz-46.djvu/14

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 13

1902 a po vydání SVITKU BŘEZOVÉ KŮRY tvoří se junácké hnutí WOODCRAFT INDIDANS. Seton začal spolupracovat po ustavení BOY SCOUTS v roce 1908 s generálem Baden-Powelem. Stal se náčelníkem amerických skautů a měl v úmyslu spojiti obě hnutí v jedno. Avšak po pěti letech práce a zkušeností poznal, že metody skautingu a vudkraftu se liší. Věnuje se proto od r. 1916 výhradně nově ustavené „WOODCRAFT LEAGUE OF AMERICA“.

Setonův výchovný směr se rozšířil po celém světě. Vyjma velkou Britanii nezapustil však nikde tak hluboké kořeny jako v Československu. Základy vudkrafterskému hnutí v našich zemích dal prof. Miloš Seifert (1887 - 1941). Když v roce 1912 zorganizoval DĚTI ŽIVĚNY, myšlenka vudkraftu počala sílit a tak roku 1915 vzniká OBEC PSOHLAVCŮ. Po přistoupení slovenských bratří mění se r. 1921 název na ČS. OBEC JUNÁCKÁ, PSOHLAVCI - HORNÍ CHLAPCI, rok na to LIGA LESNÍ MOUDROSTI.

Začíná vycházet ústřední časopis „VATRA“. Dalším vnitřním vývojem ustaluje se hnutí v Ligu československých woodcrafterů, samostatné hnutí, jež respektujíc plně práci svého zakladatele a světového náčelníka Ernest Thompsona Setona, jde vlastní vývojovou cestou. Dnešní konečný název datuje se od roku 1928. Ernest Thompson Seton byl čestným náčelníkem LČSW.


CÍLE HNUTÍ

Vudkraft se snaží postaviti mládeži ideál člověka tělesně silného, důstojného, zdvořilého, ukázněného, radostně pomáhajícího, vyzbrojeného pro nepředvídané okolnosti, moudrého cestami lesa a stykem s lidmi, všestranně vzdělaného a takového rozhledu, že se může snadno státi odborníkem, kde je ho třeba, a naplněného takovým duchem, který jej činí žádoucím a potřebným dnešku.

Vudkraft rozvíjí harmonicky tělo, mozek, ducha a službu, tj. vědomí závazku vůči společnosti. Snaží se vytvořiti ..text continues