Stránka:kz-46.djvu/13

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 12

občany. Hank Martin má velkou garáž a autodopravu. Malý darebáček, který zpronevěřil vklady jest nyní pokladníkem místního sboru celonárodní organizace. Malý patolízal, který donášel klevety a pomluvy je státním návladním města. Tlustý hoch, který nedovedl nic jiného než plovat, jest správcem velkého natěračského závodu v blízkém městě. A chlapec, který ukradl paštiku, jest nyní předsedou obchodního výboru.

Ani jeden nesešel z cesty. Všichni si dobře vedli. Co by bylo stalo, kdybych byl použil násilné - vojenské - metody místo vývojové, vudkrafterské cesty.

Ernest Thompson Seton


DALŠÍ HISTORIE

Celý Setonův život byl zasvěcen přírodě a mládeži. Toto životní určení provází jej již od samého mládí. V Torontu jako čtrnáctiletý chlapec založil r. 1874 klub Robina Hooda, kde se snažil uplatnit své romantické myšlenky v kruhu stejně smýšlející mládeže.

Klub se udržel jen dva roky, ale od té doby množí se literární příspěvky Setonovy do nejrůznějších časopisů a jeho jméno se stává známějším. Seton počíná pracovat s tvrdošíjnou houževnatostí a důsledností. Jeho myšlenky se vyhraňují a dostávají pevný tvar. Hledá jen cestu, jak nejpůsobivěji proniknout k mládeži.

Historicky je významný rok 1898, jeho setkání se spisovatelem R. Kiplingem, jenž byl Setonovou myšlenkou práce s mládeží úplně získán. Když se mu Seton svěřil se svými starostmi a obtížemi, doporučil mu, aby šel na mládež románem, poutavě a přesvědčivě napsaným. Tak vznikli DVA DIVOŠI a ROLF ZÁLESÁK.

Po uveřejnění článků v LADIES HOME JOURNAL v květnu ..text continues