Stránka:boufall.djvu/72

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 71

… celu powrót do natury w tym zakresie, jaki dzia przy uwzględnieniu wymagań współczesnego życia, i naszych przyzwyczajeń okaże się możliwym. W za­ stosowaniu do młodzieży stanowi ono niewątpliwie potężny środek wychowawczy albowiem chłopiec nauczy się w obozie wielu takich rzeczy, o których istnieniu w innych warunkach nigdy by nawet nie przypuszczał. Jako przykład można wskazać, że, wybierając się do obozu, musi zastanowić się nad tem, co ma z sobą zabrać, jak spakować bagaż, aby mu w drodze jaknajmniej przeszkadzał, a na miejscu powinien pomyśleć o wybraniu miejsca, odpowiednio- zasłoniętego od wiatru lub słońca, o zbudowraniu na niem jaknajprymitywniejszego szałasu, rozbiciu na­ miotu i urządzeniu pościeli, wreszcie przyrządzeniu jedzenia, które zastosowane do miejsca i do otocze­ nia, musi być jednak zdrowem i obfitem. Z tego też względu wszystkie organizacye i związki młodzieży dbają usilnie o zapewnienie swo­ im członkom chociażby kilkudniowych, jeżeli nie kilkutygodniowych wakacyj w zdrowotnej miejsco­ wości, najczęściej na wybrzeżu morskiem, gdzie roz­ bija się większe lub mniejsze obozowisko, pociąga­ jące młodych chłopców urokiem spędzenia wakacyj pod namiotem. Obóz jest w zasadzie płatnym, cho­ ciaż składki skautów nie są w stanie, oczywiście, po­ kryć wszystkich kosztów, i organizacye młodzieży zmuszone są z konieczności szukać pomocy u osóbr stojących w blizkiej styczności z ruchem skauto­ wym. W każdym razie składka od chłopców jest