Stránka:boufall.djvu/60

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 59

… świata.“ Skaut jest więc pod tym względem prze­ ciwstawieniem typu zwykłego snoba, który patrzy z góry na niższych od siebie, a zazdrości bogatszym lub lepszym od niego. 5) Skaut jest zawsze uprzejmy i g r z e c z n y względem wszystkich, a szczególniej względem kobiet, dzieci, starców, kalek i w ogóle słabszych od niego, i za wyświadczone im usługi nigdy, w żadnym wypadku, nie przyjmie żadnego wynagrodzenia. 6) Skaut jest przyjacielem zwie­ rząt, stara się ustrzedz ich od cierpień, nie pozwala znęcać się nad niemi i bez potrzeby nie zabije żad­ nego żyjącego stworzenia, pamiętając że życie jest danem od Boga. 7) Skaut obowiązany jest do bez­ względnego posłuszeństwa każdemu rozkazowi swego zwierzchnika, p a m ię­ tając, że na tern właśnie polega treść i istota praw­ dziwej karności. 8) Skaut zawsze śmieje się i gwiż­ dże, to znaczy, że każdy rozkaz ma być spełniony przez niego chętnie i z ochotą, bez ociągania się i nie pod przymusem. Skaut nigdy nie szemrze, nie zraża się przeciwnościami, nie smuci się i nie prze­ klina w razie niepowodzenia, wiedząc, że w życiu muszą być ciernie. 9) Skaut jest przewidujący,to zna­ czy, że stara się zawsze mieć na czarną godzinę trochę pieniędzy w kasie oszczędności, tym sposobem ..text continues