Stránka:boufall.djvu/47

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 45

… w ostatnich czasach przybrał w Anglji rozmiary wprost imponujące.

Obóz patrolu „dzików” w okolicy Acton Turville.
Obóz patrolu „dzików” w okolicy Acton Turville.

Należy dodać, że dawne błędy pierwotnej organizacyi oświaty elementarnej w Anglji przyczyniły się niemało do powodzenia nowego systemu. Oświata ludowa w Anglji zbyt długo polegała jedynie tylko na ustnym wykładzie nauczyciela, przemawiającego do licznych szeregów słuchaczy. Przyczyny tego zjawiska tkwiły bądź w fałszywej oszczędności czasu, miejsca i personelu nauczycielskiego, bądź też w prze­ważającej doktrynie, jakoby nauczyciel był tylko ro­dzajem przewodu, przez który nauka przedostaje się do uczniów[1]. System taki, fatalny w skutkach dla uczniów leniwych i mało zdolnych, miał jednak tę dobrą stronę, że chciwych wiedzy zmuszał do samo­dzielnej pracy nad sobą, a więc musiał dodatnio wpłynąć na rozwój samodzielności w lepszej części dorastającej młodzieży angielskiej.

„Sądzę — pisze we wstępie do swego podręcznika generał sir Robert Baden-Powell —że dzięki przy­ciągającej formie i praktyce skautingu nic łatwiej­ szego, jak wciągnąc pewną część naszych chłopców do owocnej pracy nad wyrobieniem w sobie męzkości i charakteru. Pod skautingiem należy rozumieć

co innego, niż zwykłą służbę wywiadowczą tak, jak jest obecnie praktykowaną w czynnej służbie woj­skowej. Skauting, właściwie mówiąc, jest to dalszy ..text continues

  1. Sadler. Continuation Schools in England and else­ where 1910 str. 82.