Stránka:boufall.djvu/30

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 29

Myśl tę poruszono najpierw w Ameryce Pół­nocnej, gdzie warunki miejscowe sprzyjały najbar­dziej wytworzeniu się nowego kierunku w wycho­waniu nowego pokolenia. Na czele nowego ruchu po tamtej stronie Oceanu stanął zaszczytnie odzna­czony podczas ostatniej wojny hiszpańskiej oficer milicyi w stanie Virginia Mr. Ernest Thompson Seton, przezwany „Szarym Wilkiem”, autor kilku cennych podręczników w tej dziedzinie i twórca oryginalne­go systemu, wzorowanego na przykładach z życia czerwonoskórych indjan[1].

Urzeczywistnieniem przewodniej myśli Setona zajęły się przedewszystkiem liczne internaty amery­kańskie, bądź zoganizowane na modłę oddziałów woj­skowych, bądź takie, w których urządzeniu przewa­ża t. zw. military side, to jest czynnik wojskowy. W szkołach takich istniały już dawniej samodzielnie powstałe, a przez władzę szkolną tolerowane związki uczniowskie, zorganizowane na wzór dawnych zako­nów rycerskich lub średniowiecznych sądów tajem­nych, jak np. „Rycerze króla Artura” lub „Synowie Daniela Boone“, związki, w których fantastyczność założenia szła zawsze w parze z uczciwością zamiarów ..text continues


  1. Por. Tche Birh-Bark Roll of the Outdoor Life, contai­ning the Standards, Games, Constitution and Laws of the Wood­craft Indians. New York 1904, a także Two little Savages 1903 i The Wild Animal Play 1900.