Stránka:boufall.djvu/29

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 28

… i zawsze widzimy wyraźne dążenie do uszlachetnienia natury ludzkiej przez opanowanie impulsów wrodzonych i stworzenie pewnych norm naszego po­stępowania względem bliźnich i siebie samego, wy­prowadzonych z wzniosłych i niewzruszonych zasad etycznych.

Skaut-cyklista. Skaut-cyklista.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej dzięki swemu położeniu geograficznemu, a Wielka Brytanja dzięki tradycyjnej polityce zdobywczej, bardziej od innych państw współczesnych miały sposobność zro­zumienia i ocenienia korzyści, płynących dla państwa z pewnej „kresowości” w usposobieniu i wy­robieniu swoich obywateli. Nic więc dziwnego, że właśnie w tych krajach, gdy z biegiem czasu kwestya opieki nad dziećmi w najszerszem znaczeniu tego słowa przybrała cechę jednego z najpoważniej­szych zagadnień polityki i kultury narodowej, musiało powstać pytanie, czy nie byłoby stosownem wyzyskać wrodzoną ciekawość młodzieży i jej in­stynktowne zamiłowanie przygód i niebezpieczeństw za pomocą umiejętnego przystosowania służby wy­wiadowczej do celów wychowawczych i wciągnięcia przez nią licznych szeregów młodzieży do pracy nad sobą nietylko w kierunku wyrabiania sprawmości fizycznej, lecz i kształcenia charakteru i woli[1].

..text continues


  1. Por. Sir Robert Baden-Powell. Scouting for boys 1908 str. 3. „I believe that under the attractive of „scouting“ a large number of boys can be led in a practical way to teach themselves „character“. Thompson Seton. The Birch Bark Roll 1904 str. 8 „The plan aims to give the young people „something to do, something to think about, and so­mething to enjoy in the woods’ with a view always to character-building.”