Stránka:boufall.djvu/15

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Rozpalenie ogniska obozowegoRozpalenie ogniska obozowego.
I.

W jednej z poprzednich prac naszych, poświęco­nej kwestyi t. zw. szkolnictwa uzupełniającego[1], mieliśmy sposobność stwierdzenia niewątpliwego faktu, że jeśli przemysłowy i handlowy rozwój ka­żdego narodu wymaga koniecznie fachowego przygotowania młodego pokolenia w związku z jego ogólnem wykształceniem, to moralny rozwój społe­czeństwa ucierpiał by na tem, gdybyśmy nie sta­rali się przedsięwziąć wszelkie możliwe środki w celu przeciwdziałania szkodliwym wpływom współ­czesnych wielkich środowisk miejskich na zdrowie moralne dorastających pokoleń.

Niebezpieczeństwo to tkwi nie tylko w ekono­micznych warunkach dzisiejszego życia, lecz i w psychologicznych ..text continues


  1. Por. B. Bouffałł Szkolnictwo uzupełniające, na Zachodzie (Bibljoteka Warszawska. Styczeń 1912 r.).