Liga pro výchovu přírodou - Moudrost Lesa

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search


Zatímco od jara 1925 fungoval Klub woodcrafterů, usiluje prof. Seifert o založení organizace. První zmínky o ní můžeme kromě korespondence nalézt v úvodní stati knihy Svitek březové kůry, kde Seifert píše: „Bylo nutno hnutí postavit na nové základy. Nazývá se nyní Liga Čsl. Woodcrafterů „Moudrost Lesa“. Stále se však jednalo o organizaci neoficiální. Bylo nutné sepsat stanovy a získat osvědčení o právním trvání spolku od Ministerstva vnitra. S legalizací své organizace má však Seifert značné problémy…

Hned v listopadu 1925 podává na Ministerstvo vnitra stanovy se žádostí o registraci, ale je pro nedostatky zamítnuto. V květnu 1926 podává Seifert za spolek nové stanovy a je opět s připomínkami zamítnuto. Obratem vše opraveno a znovu podáno. MV 30. 6. stanovy schvaluje. Na tomto základě lze teprve svolat ustavující valnou hromadu 10. 10. 1926 (starosta Dr. S. Procházka, náčelník prof. M. Seifert). Dne 15. 12. 1926 MV registraci opět zamítá, neboť předložené stanovy se neshodují s těmi úředně schválenými z 30. 6. 1926. Nakonec Seifert konečně vše opravil k plné spokojenosti, takže MV vydává 2. 3. 1927 osvědčení o právním trvání spolku… Registrace je konečně na světě!

Organizace vydává oficiální zpravodaj Hlasatel Moudrost lesa (časopis Ligy pro výchovu přírodou), na regulérní časopis typu Vatry nebylo dostatek financí. Liga pro výchovu přírodou postupně navyšuje počet svých členů, kterých bylo v roce 1928 přes 300. V květnu dochází ke schůzce členů náčelnictev LLM a LVP-ML u Seiferta ve vile v Orlové u Příbrami. Po vzájemné dohodě a ústupcích se obě ligy na sněmu 21. října 1928 spojují pod názvem Liga československých woodcrafterů.