Midjim

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

midjim 1917.gif midjim 1925.gif midjim 1927.gif

Znatel potravin (angl. Food Craft)

Toto mistrovství se prvně objevilo v … vydání svitku, určeném pro dívky (strana 375) které vyšlo roku 1916 a objevilo se pak i v jeho verzi pro chlapce, která vyšla o rok později později – viz strana 393 u … vydání z roku 1917. Do té doby byly úkoly spojené s přípravou potravy pouze mezi podmínkami pro získání mistrovství Táborový kuchař (Chabakwed)

Seifert Stránka:svitek_1925.djvu/233

V současném znění Svitku orlích per LLM toto mistrovství nenajdete. Úkoly, které bylo nutné splnit pro jeho získání jsou dnes součástí mistrovství Táborový kuchař (Chabakwed)