Chabakwed

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search


chabakwed 1912.png chabakwed 1917.gif chabakwed 1925.gif chabakwed 1927.gif

Táborový kuchař (angl. Camp cook)

Toto mistrovství se prvně objevilo v 11. vydání svitku z roku 1912, které vyšlo jako součást The Book of Woodcraft. Viz strana 153.

Pro jeho získání bylo nutné splnit alespoň 6 z osmi následujících podmínek. S tím, že podmínky označené hvězdičkou byly povinné:

1, Vybudovat dobré ohniště ohraničené buď dřevem, kamením, drny či zeminou[1]
2,* Rozdělat 15 ohňů, 15 dní po sobě, pomocí 15 zápalek. Členům malé lóže stačilo rozdělat 10 ohňů pomocí 10 zápalek. Z toho alespoň jeden za deštivého dne.
3,* Upéct 5x poživatelný chléb v Dutch oven. Člen malé lóže 3x.
4, Upéct 5x poživatelný chléb bez použití nádobí. Jen s pomocí sekery. Člen malé lóže 3x.
5,* 21x uvařit během táboření chutné jídlo pro skupinu od dvou lidí výše. Členům malé lóže 21x.
6,* Uvařit během 10 minut 1 quart vody v nádobě o objemu 2 quarty, jen s použitím jednoho polena, jedné zápalky a sekery. Pro člena malé lóže je časový limit 15 minut.
7, Připravit bez nádob jídlo z rybího či jiného masa s přílohou, tvořenou buď vlastnoručně upečeným chlebem, nebo bramborami. Jen s pomocí sekery.
8, Naučit vařit vybrané jídlo skupinu osob. Nejenom předvést, ale naučit postup tak aby ho byli schopni sami uvařit.

Podmínky tohoto mistrovství zůstaly beze změny stejné až do posledního vydání Setonova svitku (viz strana 115 v Memorial edition z roku 1948). U pozdějších vydání pouze Seton upustil od povinného plnění vybraných úkolů.

V českém vydání svitku z roku 1925 (viz strana 225) Miloš Seifert upravil originální text bodu 6. tak, aby bylo možné použít nádoby cejchované v litrech (1 quart ≅ 0.95 litru). Čímž ovšem úkol mírně ztížil, protože časový interval ponechal beze změny[2].

Upravil také bod 3., protože ve středoevropských podmínkách bylo snazšíší postavit chlebovou pec, než sehnat litinový kotel typu Dutch oven.

Současné znění tohoto mistrovství ve Svitku orlích per LLM je úplně jiné. Viz aktuální znění mistrovství Táborový kuchař na stránkách https://www.woodcraft.cz

Je rozšířené o další úkoly, které v originálním Setonově znění nebyly a některé podmínky byly upraveny tak, aby je bylo možné splnit při současném trendu, kdy tábory trvají maximálně 14 dní.

Klíčovou změnou bylo provázání s činy[3].

Tím se rozšířily možnosti, jak toto mistrovství získat a odstranily duplicity, ovšem je sporné jestli poměrně komplikovaná struktura pravidel, která připomíná spíš sbírku zákonů, nepůsobí odstrašujícím dojem.


  1. V našich středoevropských podmínkách je kladen velký důraz nejenom na vybudování ohniště, ale i jeho likvidaci. Cílem tedy není jen zabránit vzniku požáru, ale vrátit místo do původního stavu, aniž by bylo zjevné, že na něm kdy nějaké ohniště bylo.
  2. Bylo nutné za stejnou dobu ohřát asi o deci vody víc. Nikde také nefiguruje výchozí teplota vody, ani teplota při níž se má úkol plnit.
  3. Činy, spojené s vařením, se objevily ve svitku až po r. 1915