Stránka:svitek 1925.djvu/73

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


CESTA K DOKONALOSTI.

Tolstoj byl největší náboženský duch nové doby. Měl svoje předchůdce a současníky, jichž se také často dovolává. Byli to zejména myslitelé angličtí Ruskin, Carlyle, Thoreau i Emerson. Žádný nebyl ale tak důsledným, osobitým myslitelem jako on. Také učení jeho podáno bylo velice jasně, otevřeně, zpříma, bez smlouvání. Jsou tu zásady, podle nich je člověku se říditi, je tu víra, jež je vůdcem naším, Bůh a jeho hlas a ne lidské řády. Vzpomeňme jen na Tolstojovo stanovisko k válce. Může býti válka někdy ctností? Myslím, že světová válka byla nade vše jasným důkazem, že Tolstoj měl pravdu. Nepřinesla lidstvu štěstí, vrhla je hodně hluboko nazpět – jednotlivce i národy. Je zajímavo, jak lidé naší doby se chovají k Tolstému a jak k Dostojevskému. Oba velcí duchové, ale Dostojevský realistický spisovatel, malíř lidské duše, Tolstoj apoštol nové víry a nového života. Dostojevský na vás nic nechce, leda trochu útrpnosti a soucitu s lidmi, podává svět jak je, pitvá jej a odhaluje, je „umělcem” a umění lidé dovedou assimilovat podle svých potřeb a libůstek. Tolstoj je přísný, bezohledný ..text continues