Stránka:svitek 1925.djvu/130

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


VAŘENÍ V TÁBOŘE.

Uvařiti 1 litr vody bez kotle nebo jiné kovové nádoby – čin; dvěma způsoby – velký čin.

Uvařiti 1 litr vody ve dvoulitrové nepřikryté nádobě ve 12 minutách – čin, v 9 minutách – velký čin. Dovoleno jest míti nerozštípané poleno a sekyru; oheň udělati sám; čas počítá se od chvíle, kdy začne se štípat dříví do chvíle, kdy voda se vaří. Voda se vaří, když na povrchu bublá. Všechno třeba udělati sám.

POTRAVA.

Znáti 25 divokých rostlin, jež mají jedlé kořínky, výhonky, listy, ovoce, semena neb oříšky, a pověděti, jak připraviti je k jídlu – čin; 50 takových rostlin a pět z nich připraviti k jídlu – velký čin.

TESAŘ.

Ukázati, jak se používá koutníku, vodováhy, olovnice, spojidla, šňůry křídované, macka, špice, pily, kladiva, dláta a hřebíků – čin; k tomu založiti pravý úhel u stavby a rozvrhnouti základy – velký čin.

BESEDNÍK.

Znáti (a částečně úryvky citovati) českou deklaraci z 13. dubna 1918, úvod k ústavě čsl. republiky, Masarykovu zahajovací řeč neb některé ..text continues