Theodor Roosevelt

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Theodor Roosevelt (27.10.1858 – 6.1.1919) byl zakladetelem prestižního klubu „The Boone and Crockett Club“, který sdružoval amatérské lovce. Členem tohoto klubu byl i majitel vydavatelství Forest and Stream George Bird Grinnell.

„The Boone and Crockett Club“, založený v prosinci r. 1887, sdružoval řadu prominentních osob z nejvyšších vrstev. Tím, jak se Theodore Roosevelt čím dál víc politicky angažoval, začal v náplni činnosti klubu převažovat lobbying nad původním woodcrafterským zaměřením. Proto americký zoolog William Temple Hornaday založil konkureční „The Camp Fire Club“.