Stránka:kz-46.djvu/28

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 27

Chce-li se někdo státi vudkrafterem a neumí mlčet, nesmí nejméně šest hodin za sebou promluviti jediného slova v kruhu svých druhů.

2. Stopa laskavosti. Svět trpí, protože mu chybí láska. Junák je bratrem každému člověku dobré vůle. Kdo nedovede být laskavý, musí se o to pokusiti po dobu stanovenou náčelníkem.

3. Stopa poslušnosti. Poslušnost je podmínkou společného života. Je znakem síly, ukázněnosti a smyslu pro pořádek. Určí ji náčelník.

4. Stopa myslící ruky. Je dnes mnoho lidí, kteří nají hlavy nacpané vědomostmi, ale nedovedou si ořezat pořádně tužku nebo vyrobit si nějaký užitečný předmět vlastníma rukama. Vudkrafter musí prokázat, že má „myslící ruku“, že dovede udělat něco praktického nebo umělecky krásného.

5. Stopa dobrého táborníka. Naše cesta vede lesem. Umět žít v přírodě tak, aby se tam choval jako v kostele, ale přece se cítil jako doma, je jedním z hlavních požadavků. Stopu dobrého táborníka našel ten, kdo tábořil alespoň 7 nocí pod stanem a putoval po tři dny neznámou krajinou, vždy spal venku a jídlo si nosil s sebou.

6. Stopa svědomitosti. Na svědomitosti spočívá celý úspěch vudkrafterské výchovy. Svědomitost je důkazem junákova charakteru a cti. Kdo po určený čas svědomitě konal nějakou mimořádnou, náčelníkem určenou práci nebo povinnost, prošel stopu svědomitosti.

7. Stopa odříkání. Pro člověka je nutno naučiti se ovládati svoji vůli. Tím převychovává sebe sama. To jest „smyslem stoupání na horu“. Pro chlapce a děvčata hodí se např. odříci si poctivě nějakou hmotnou příjemnou věc, která není nutná.

8. Tabu. Tabu je vše, co škodí zdraví, porušuje zákon krásy, pravdy, síly a lásky: kouření, alkoholismus, nestřídmost, krádež, neupřímnost, zrada, pohlavní nestřídmost. Nováček učiní předsevzetí zachovávat tabu po celý život.

9. Stopa lásky k přírodě. Vysadí alespoň 5 stromů ..text continues