Stránka:hlasatel-45-1.djvu/9

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 8

Druhý návrh má isté nejasnosti, proto prosíme, aby bolo jasne konkretisované ako by se mohlo diať. Sdruženie by se mohlo uskutečniť len na zásade rovný s rovným, nie na zásade nadriadenosti skautov alebo hoci koho iného.

K otázke spolupráce staviame sa rozhodne kladne.

K otázke splynutia so “Sväzom českej, ev. slovenskej mládeže”, totiž so SČM alebo či a so SSM podotýkame následovné.

Liga čs. vudkrafterov sa stavia rozhodne proti fašistickej praxi, ktorá postavila čínsky múr medzi slovenskú a českú mládež. Sme pre vytvorenie jednotnej organizácie československého ľudu vôbec, tým viac mládeže! Ako také zo zásadnych dôvodov nemôžeme splynúť so SČM alebo so SSM. Mohli by sme tak učinit iba po vytvorení “Sväzu československej mládeže”. A to tiež len vtedy, keď budú dané praktické garancie v tom smysle, že môže byť zpolitizovaný.

Ak sa díváme na program SČM a SSM: zorganizovať v jednom spolku všetkých bez rozdielu politickej, církevnej i stavovskej príslušnosti k práci výchovnej – pri čom cielom výchovy nemá byť vypestovanie učenosti, ale “lidství vysoké úrovně” — vidíme v ňom dávný a ťažejný program “Ligy čs. vudkrafterov”, ktorý podľa možnosti usilujeme uskutočniť už viac ako 30 rokov. A takáto práca, toľké nasbierané skúsenosti, takéto dielo, takáto organizácia, plod snáh niekoľkých generácií zaiste sú nám mravnou vzpruhou, oporou, ale i velkým mravným záväzkom. Áno, cítime všetci, ako by za nami stály zástupy junákov ..text continues