Stránka:bw-tom13.djvu/5

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Jaromír Wolf

OGIEŃ TARCIEM DREW

Tytuł oryginału

Oheň třením dřev

(Rozdział książki pt. Malování podzimu)

Przełożył Milan Klimanek

Redakcja Radosław Ragan

Ilustracje Adam Pyjor

Projekt okładki Jan Dewetter

Zdjęcie na okładce P. Jasansky

Skład i łamanie Piotr Poznański

Niektóre szczegóły pisowni zachowano w formie odpowiadającej życzeniu tłumacza

Wydanie pierwsze

Katowice 2003

Wydała Biblioteczka Walden jako swoją 13. publikację

© Junak-svaz skautu a skautek ĆR, Tiskové a distribuční centrum, 2003
© for Polish translation by Milan Klimánek, 2003

Printed in Poland