Stránka:boufall.djvu/9

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Bronisław Bouffałł.

Boy Scouts.

Indyanizm w Wychowaniu.

„Skauting dąży tylko wyłącznie do zrobienia z chłopca dzielnego człowieka, i nic bardziej nie jest mu obcem jak wszelkiego rodzaju wzglę­dy polityczne” lub partyjne.“

Gen. Sir. B . S. S. Baden Powell.

WARSZAWA.

SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI GEBETHNERA I WOLFFA.

1912.