Stránka:boufall.djvu/80

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 79

… względem robi uwagę Baden-Powell, ów osiwiały w bojach żołnierz, a tak głęboki znawca duszy dziecięcej, twierdząc, że kto chce zyskać wpływ na młode pokolenie powinien postępować tak jak rybak, wybierający się z wędką do rzeki. Jeżeli na haczyk nasadzi przynętę, którą sam lubi, może być pewny, że połów jego będzie bardzo skromny. Więc też na przynętę dla ryb używać trzeba nie tego, co sami lubimy, ale tego, co lubi ryba. Tak samo ma się rzecz i z młodzieżą „Nie przyciągniecie jej do siebie uroczystemi kazaniami o rzeczach, które dla was wydają się bardzo wzniosłemi, ale przywiążecie ją z pewnością tem, co ją w rzeczywistości poważ­nie zainteresuje, a skoro ujmiecie ją w swoje ręce, zrobicie z nią to, co będziecie uważali za stosowne. Bo chcąc mieć wpływ na młodego chłop­ca, trzeba przedewszystkiem, nie na­rzucając mu się, stać się w rzeczy­wistości jego prawdziwym przyja­cielem[1].“

Winniśmy w końcu dać odpowiedź na dwa py­tania, jakie niewątpliwie musiały się nastręczyć w umyśle każdego czytającego to nasze sprawozda­nie, oparte na bezpośredniem przestudyowaniu organizacyi związków młodzieży w Wielkiej Brytanji. Zkąd chłopcy angielscy, zatrudnieni w handlu, prze­myśle i rzemiosłach — albowiem oni stanowią główne ..text continues


  1. Lieut. Gen. Baden-Powell. Scouting for Boys str. 270—271.