Stránka:boufall.djvu/67

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 66

… tak, aby nie być spostrzeżonym, oryento- wania się w miejscowościach nieznanych, oznajo- miają się ze wskazówkami praktycznemi co do po­ gody i kierunku wiatrów, zapoznają się ze sztuką budowania szałasów, schronisk, pieców' obozowych, rozbijania namiotów, rozniecania ognisk, urządzania legowiska na noc, elementarnych zasad ciesielki, re­ perowania ubrania i obuwia, wreszcie szkicowania odręcznych planów miast, wsi i miejscowości różne­ go rodzaju. Ale to wszystko jest zaledwie wstępem do właściwego poznania praktycznej nauki przyrodo­ znawstwa. Nie trzeba bowiem zapominać, że umie­ jętność obserwowania rzeczy otaczających, aczkol­ wiek wrodzona dzieciom, słabnie z wiekiem, gdyż późniejsze wrażenia nie są nigdy tak silne jak pier­ wsze, i z tego powodu musi być systematycznie rozwijaną od lat najwcześniejszych. Właściwym więc celem przyrodoznawstwa, traktowanego nie jak u nas, książkowo, lecz z punktu widzenia praktycznego zaznajomienia się z otaczającą przyrodą (t. zw. woodcraft) jest rozbudzenie w młodych chłopcach spostrzegawczości, a jako główne środki służą ku temu: tropienie zwierząt i ptaków, obserwowanie ich życia, studyowanie ich zwyczajów i w ogóle pozna­ wanie przyrody we wszelkich jej objawach, aż do umiejętności odgadnięcia zagadki ze śladu nogi na piasku, lub uronionego pióra na ziemi, gdyż skaut inusi szybciej i dokładniej od innych spostrzedz wszystko, cokolwiek bądź dzieje się w jego otoczeniu.