Stránka:boufall.djvu/40

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 39

… nory* polegają na prawie noszenia w włosach spe- cyalnego pątlika z wetkmętemi weń „orlemi pió- lami i specyalnej odznaki na piersiach czyli t. zw. „wampumu “ Odznaczenia przyznaje Rada plemienia, złożona z wybranych przez chłopców „starszych" pod przewodnictwem wodza plemienia lub „czarno­ księżnika,* na mocy specyalnej ustawy, zwanej „Usta­ wą kory brzozowej,“ ułożonej przez Thomasa Seto- na z pomocą najpoważniejszych autorytetów w dzie­ dzinie każdego sportu. System odznaczeń najłatwiej poznać na przy­ kładzie. W dziedzinie jazdy konnej np. prze­ galopowanie mili angielskiej w przeciągu 3 minut z pizesadzeniem płotu wysokości 4 stóp i rowu z wo­ dą szerokości 8 stóp liczy się jako coup, a skrócenie czasu do 2 minut z podniesieniem płotu do 5 stóp i poszerzeniem rowu do 12 stóp liczy się jako grand coup. Schwytanie na arkan 10 rzutami lasso 10 koni w zamkniętym paddocku liczy się jako coup, to samo.^ wykonane na pastwisku, stanowi grand coup. W dziedzinie obozowania rozniecenie 15 ognisk, każde w innem miejscu, z chrustu własnoręcznie ze­ branego i zapomocą 15 zapałek (w tej liczbie przy­ najmniej jednego w dzień słotny) stanowi coup, a takie same rozniecenie wszystkich ognisk w niepogodę liczy się jako grand coup. Przy foot balVu podbicie piłki na odległość 45 yardów liczy się (dla chłopców po­ wyżej lat 14) jako coup, na odległość zaś 50 yardów— jako grand coup. Fotograficzne zdjęcie dzikiego zwierza, czy ptaka lub ryby stanowi coup albo grand