Stránka:boufall.djvu/34

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 33

… wyrosłe na gruncie wielkich środowisk cywilizacyj­nych. Ztąd też zazwyczaj wycieczki i majówki mie­szczuchów stanowią tylko nowy pretekst do sformowania partyjki bridge’a czy winta, a ich willegiatura co do trybu życia i rozrywek nie różni się niczem od pobytu w czterech ścianach mieszkania w zgiełku wielkiego miasta.

To samo, tylko jeszcze w większym stopniu, da się powiedzieć o dzieciach i młodzieży. Nie dosyć postawić ich w bezpośredniej styczności z przyrodą, należy jeszcze nauczyć obcować z naturą i korzy­stać z pobytu na jej łonie.

Każdy sport — powiada słusznie Mr. Thompson Seton — prowadzi do poznania przyrody w tym lub innym zakresie, a studyowanie przyrody stanowi intelektualną stronę każdego sportu. Uznając ważne znaczenie poznania przyrody dla duchowego odro­dzenia ludzkości, musimy uznać też ważne znacze­nie sportu, wtajemniczającego nas praktycznie w zja­wiska przyrody.

Hasło powrotu na łono natury przewiduje prze­dewszystkiem pobyt na świeżem powietrzu, a aktu­alną praktykę i rzeczywisty punkt kulminacyjny ta­kiego pobytu stanowi obozowanie, to jest życie w namiocie, które, odpowiednio i umiejętnie zorganizowane, może być świetnym umysłowym i ner­wowym wypoczynkiem dla natur przepracowanych i zmęczonych, dla dzieci zaś będzie zawsze najlep­szym i najprostszym środkiem poznania tajników natury. Oczywiście, że chodzić tu musi o coś więcej ..text continues