Stránka:boufall.djvu/27

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 26

… w ostatniej wojnie hiszpańskiej, że „pędząc cwałem, należy również myśleć cwałem, jeżeli nie chcemy leżeć na ziemi”[1]

Te właśnie zalety: samodzielność, poczucie od­powiedzialności i zdolność szybkiego oryentowania się i decyzyi cechują przedewszystkiem wszelkiego rodzaju „kresowców“, jak np. w dawnej Rzeczypospoli­tej naszych harcerzy z Dzikich Pól, jak dziś amerykań­skich cow-boy’ów, ranchmen’ów czy traper’ów, lub au­stralijskich „ludzi leśnych" (bushmen) czy południowo-afrykańskich kolonistów, ludzi, w których wszyst­kie pięć zmysłów muszą być zawsze w pogotowiu bądź dla ocalenia własnego życia, bądź też dla po­zbawienia życia swego przeciwnika.

W zetknięciu się z nieustannem niebezpieczeń­stwem nietylko hartuje się ich sprawność fizyczna, lecz jednocześnie rozwijają się specyalne szlachetne strony charakteru, jak np. dzielność i rycerskość w postępowaniu, koleżeństwo broni i zmysł korporacyjny, gotowość do usług i altruizm, tem cenniejszy, że wypływający nie z oderwanej teoryi, lecz z real­nych warunków współżycia. I czy będą to dawni błędni rycerze, szukający po całym świecie sposobno­ści do walki ze smokami lub wielkoludami, czy samu­rajowie japońscy, związani przepisami swego Buszido, ..text continues


  1. „Riding at the gallop one must also think at the gallop, for in danger the mind that cannot keep up-to-date with the events of the moment, surely becomes overwhelmed” Jeffrey Silant. Scouts in War and Peace w Royal Maga­zine. Czerwiec 1910 str. 101.