Střední školy na Slovensku a Podkarpatské Rusi

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

V roce 1860 vydal císař František Josef I. tzv. Říjnový diplom, kterým prakticky předal Uhersko do správy maďarské šlechty, která okamžice začala s maďarizací tzv. Horním země Uherské, která tvoří větší část dnešního Slovenska. Proto tam, až do převratu v roce 1918, neexistovala na žádná střední škola, na níž by probíhala výuka v mateřském jazyce místního obyvatelstva.

Z celkového počtu 3631 obecných škol jich bylo pouhých 140 slovenských, 7 německých a 186 jazykově smíšených. Na středních školách se slovensky neučilo vůbec a jen některé vyučovaly slovenštinu a němčinu jako doplňkový jazyk.

Po vzniku Československa bylo nezbytně nutné situaci řešit, proto byl přijat zákon č. 605/1919 Sb, který umožňoval státním zaměstnancům úředně přikázat kde budou púsobit. Mezi státní zaměstnance patřilo nejenom četnictvo, ale také učitelé a profesoři.

Tento zákon zrušil slovenský sněm po odtržení Slovenska v březnu 1939.

Odkazy