Outing

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Původní název tohoto odychového ilustrovaného magazínu, byl – Wheelman. A byl určen fanouškům jízdních kol. Obsahoval cestopisné črty ale i články technického charakteru kupř. o bezpečnosti vysokého kola vyšel ve druhém svazku několikadílný elaborát. Poprvé vyšel v říjnu 1882.

Od října 1883 změnil svůj název na Outing and the wheelman, protože se jeho záběr rozšířil i na jiné sporty.

Pod tímto názvem ho až do března 1885 vydávala The Wheelman Company v Bostonu.

Pak zřejmě časopis změnil majitele, nebo došlo k transormaci původní vydavatelské firmy, protože od října magazín již se zkráceným názvem Outing vydávala The Outing Publishing Company, Limited se sídlem v New Yorku.

Z hlediska obsahu šlo outdoorový ilustrovaný magazín, se širokým spektrem článků.

Odkazy