Nibwaka-winini

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

nibwaka-winini 1912.png nibwaka-winini 1917.gif nibwaka-winini 1925.gif (angl. Wise Woodman)

Ve Svitku vydaném r. 1925 se již nevyskytuje.

Od r. 1916 byl u tohoto mistrovství uváděn zkomolený název Nikwaka-winini.

Zpět do amerického svitku se dostalo až v rámci svitku z r. 1948, pod zkomoleným názvem Nikwaka-winini.