Liška (kmenový časopis)

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Obálka Lišky 2/1946

Časopis Liška formátu A5 vydával Liščí kmen z Prahy pro své členy. Je psán na stroji a tištěn cyklostylem. Obsahuje velmi pěkné kresby, které znalému badateli - woodcrafterovi po chvíli začnou být velmi povědomé, stejně jako styl psaní. Časopis totiž řídil náčelník a šéfredaktor v jedné osobě - Jiří Gojda - Kim, po válce šéfredaktor oficiálního časopisu LČSW Hlasatel. Liščí kmen dále tvořili mj. synové woodcrafterských osobností Jan a Pavel Šimsovi, Eugen Schart ml.

Hned v prvním čísle z roku 1943 píše Kim zajímavý článek "Proč odcházíme od kmene Wahpeton a Wahpekute", kde ostře kritizuje jejich projevy antisemitismu a chování neslučující se s etikou woodcraftera, které zažil na táboře ve Stvořidlech. Liščí kmen chce jít dále ve stopách Woowotanny: "Woodcrafter nesmí zabíjet zvířata, nesmí ničit Přírodu a škodlivě zasahovat do její rovnováhy, musí nenávidět militarismus v každé formě, musí usilovat o woodcraft jako životní základ. Nesmí dělat rozdílů mezi lidmi! Musí se snažit vytvořit Nového Člověka! Woodcraft je výchovou a má-li člověk stát se dokonalým, pak musí být jeho výchova dokonalá!" – tak míní patnáctiletý(!) náčelník Liščího kmene.

Časopis vycházel minimálně v letech 1943-1946, novější čísla se dohledat nepodařilo, ale je možné, že Kim již v té době musel veškerý svůj čas věnovat ligovému Hlasateli.