Lesní moudrost

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Obálka Lesní moudrosti 1/1924

Seifert vynaloží nemalou finanční částku na vydání velmi pěkného časopisu Lesní moudrost. Časopis československého woodcraftu, který označí jako třetí ročník Vatry. Vyšlo pouze toto jediné číslo, Seifert byl hluboce ztrátový a odezva od woodcrafterů nebyla taková, jak očekával. Problém byl hlavně se samotným názvem Lesní moudrost a potažmo i anglickým Woodcraft. Ačkoliv Seifert byl autorem překladu, neuvědomil si, že veškerá práva převedl na organizaci, což mu nyní jednatelka Antonie Konopásková s výhružkou soudu ihned připomene.

Do časopisu vložen 1 list letáku s textem: „Lesní moudrost“, časopis čsl. woodcraftu, začal právě vycházeti jako III. ročník „Vatry Lesní Moudrosti“, redigované prof. Milošem Seifertem, náčelníkem čsl. kmenů woodcrafterských. »Vatra L. M.« ve svém I. a II. ročníku přinesla bohatý výchovný program pro vůdce kmenů junáckých i pro učitele a byla uznána za nejlepší český list pro dorůstající mládež. Věnovala se studiu přírody, ručním pracím, společenské výchově, nabádala pro táboření a ušlechtilé závodění v činnosti, kterou se život mládeže naplňuje všestrannými zájmy a doplňuje pasivní dnešní školu rušnou praxí. V tomto směru bude pokračovati časopis »Lesní Moudrost« dále a po zkušenostech získaných, jistě ještě lépe. Cesta, kterou jdeme, jest cesta Setonova woodcraftu, výchovného směru, nad nějž nic dokonalejšího nikdy nebylo navrženo. Skauting začal původně voodcraftem, dokud nebyl zneužit k jiným cílům. »Woodcraft by měl se státi okřídleným slovem, neboť dává mládeži to nejkrásnější: lásku k lesu« — tak napsal učenec-geolog F. C. Wallcott (Amerika) a my jsme téhož mínění.

Časopis má 12 stran, rozměr 155x230 mm, barevnou obálku a velmi pestrý obsah, na kterém se podílel především Seifert a Langer. Je tištěn ofsetem grafickými závody Neuber, Pour a spol., Praha.