Gimab

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

gimab 1912.png gimab 1917.gif

Hraničář (angl. Frontier Scout později Frontierman (1917))

Ve Svitku vydaném r. 1925 se již nevyskytuje. Až v polském vydání svitku 2005