Organizace:Camp Directors’ Association of America

From thewoodcraft.org
(Redirected from CDAA)
Jump to navigation Jump to search

Organizace Camp Directors’ Association of America, která vznikla r. 1910, sdružovala ředitele letních táborů pro mládež v USA.

Ranou historii letních táborů pro mládež popsal Henry William Gibson v úvodu své knihy Camp management; a manual for camp directors:

Éru soukromých táborů pro chlapce odstartoval Ernest Balch b roce 1881 táborem na jezeře Squam. Do r. 1900 existovalo pouze 23 takových táborů.

Od r. 1903 začaly vznikat dívčí tábory (není pravda?) a jejich expanze byla mnohem větší než u táborů chlapeckých. Během 20 let jich vzniklo více než 200, zatím co těch chlapeckých vzniklo za čtyři a půl dekády "jen" 315.

Největší nárůst letních táborů začal rokem 1911, tehdy se zrodila se nová profese Camp Director a vznikla organizace Camp Directors’ Association.

V roce 1916 vznikla Národní asociace dívčích táborů. A k roku 1923 již existovalo kolem tisíce letních táborů, které každé léto navštěvovalo 75 tisíc chlapců a děvčat.

První tábor pro chlapce pod patronátem YMCA zorganizoval r. 1885 pro 7 chlapců Sumner F. Dudley, na jezeře Orange. Po jeho smrti, 14.3.1897 tábor přijal jeho jméno Camp Dudley a jeho správu převzal New York State Committee kterému vše odkázal.

Po 38 letech existence tábora byl jeho ředitelem H. C. Beckman, který zde strávil 25 let. Nejprve jako jeden z účastníků, později jako jeden z vedoucích a následně jako ředitel tábora.

Od r. 1918 začala pořádat výukové kurzy pro ředitele letních táborů Univerzita v Bostonu.

Před první světovou válkou byla většina těchto táborů v Nové Anglii, ale po ní se vyrojily další po celých USA.

V článku, který vyšel 11.4.1923 v Boston Transcript, uvedl jeho autor Porter E. Sargent, že budoucností těchto táborů je program v duchu Setonových Indiánů