1C2

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

<translate>= Skok daleký = </translate> = Skok daleký =svitek-1C2-0

<translate> Aktuální znění, podle 3. vydání českého Svitku březové kůry vydaného LLM v r.2013 </translate> Aktuální znění, podle 3. vydání českého Svitku březové kůry vydaného LLM v r.2013svitek-svitek2013 [1]

  10-11 years 12-13 years 14-15 years 16-17 years 18-33 years 34-49 years 50 a více years
  boys boys men men men men men
Coup 340 370 400 460 520 400 380
Grand coup 460 520 570 450 400
  10-11 years 12-13 years 14-15 years 16-17 years 18-33 years 34-49 years 50 a více years
  girls girls woman's woman's woman's woman's woman's
Coup 320 340 360 400 450 370 360
Grand coup 400 450 485 400 390

svitek-coup-not-conditionedsvitek-coup-not-conditioned