Svitek březové kůry 1925

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

První knižní české vydání Setonova Svitku březové kůry v Československu vydal r. 1925 pod svým jménem Miloš Seifert - Woowotanna u nakladatele B. Kočího[1]. Nemohl Setona uvést jako autora, protože první část s názvem Lesní moudrost napsal z větší části sám – i když s využitím Setonových originálů. Zcela záměrně uvádím množné číslo, protože původní překlad Seifert udělal v letech 1923-24 na základě Setonova originálu z r. 1918, který dorazil z USA r. 1922, poté co se Psohlavcům podařilo navázat kontakt se Setonem[2]. V roce 1925 ji pouze na základě informací z 20. vydání aktualizoval.

Seifert, jako pedagog brojil proti tupému školometství. Cítil potřebu zdůraznit výchovnou roli woodcraftu, a proto doplnil první část o několik kapitol, jimiž chtěl zdůraznit rozdíl woodcrafterské výchovy oproti tradičnímu evropskému výchovnému modelu, založenému na autoritě dospělých.

Zcela vynechal návodné a přírodovědné části původní Setonovy knihy, jelikož už byly z větší části integrované do jeho předchozí knihy Přírodou a životem k čistému lidství 1920.

Část Honors (Činy) byla převzatá jen s mírnými lokálními úpravami od Setona prakticky celá. Pouze úvodní kapitoly Climbing the Mountain (Stoupání na horu), Conservation (Ochrana přírody) a Coup and Degrees Seifert přesunul do první části “Lesní moudrost”.


  1. Zajímavostí je, že existují dvě vydání s různými obálkami ale shodným obsahem. Nakladatel Kočí zjevně vydal dotisk knihy o několik let později.
  2. Dochoval se koncept Seifertova dopisu, ve kterém žádal o zaslání aktuálního vydání originálu. To přišlo v první polovině r.1925 a lišilo se především tím, že v něm byla významně zredukována mistrovství. Právě díky vyřazeným překladům (které se zachovaly), bezpečně víme, že Seifert měl při založení Ligy k dispozici vydání z r. 1918.